İPTAL ŞARTLARI

Yukarıda sözleşmenin giriş kısmında yazılı olan peşin ödeme miktarı kiracı için giriş tarihine 30 güne kadar iptal etmesi durumunda peşin ödemenin yarısı iade edilecektir.

Giriş tarihine 30 gün ve daha az süre kala kiracı tarafından sözleşmeden dönülmesi durumunda ön ödeme tutarına ek olarak aşağıda yer alan tutarlarda  cezai şart ödenecektir;

Bilindiği üzere Günlük/Haftalık kiralamalar genellikle kiracıların tatil dönemleri önceden belirlendiği için en az 30 gün öncesinden yapılmaktadır. Bu sebeple kiralanan veya rezervasyon yaptırılan bir yerin 30 günden az bir sürede yeniden kiraya verilmesi çok zordur Bu da mülk sahibinin maddi olarak zarar görmesine yol açabilecektir. Ayrıca mülkün yeniden kiraya verilebilmesi için yoğun bir çaba sarf edilmesi gerekecektir. Bu sebeple taraflar mal sahibinin ve aracı firmanın uğrayacağı zararları ön görerek 30 gün ve altı rezervasyon iptallerinde cayma bedeline ek olarak aşağıda belirtilen şekilde kademeli bir cezai şart belirlemişlerdir. Kiracı, cezai şartın fahiş olmadığını cezai şartta indirim talep etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

  • Eve giriş tarihine 15 günden fazla 30 gün de dahil olmak üzere 30 günden az bir süre kala rezervasyonun iptal edilmesi durumunda kiracı, kira bedelinin yarısını cezai şart olarak ödeyerek rezervasyon iptali yapabilecektir. Bu durumda cayma bedeli ödenecek cezai şarta mahsup edilecek ve kalan bakiye tutar 3 iş günü içerisinde kiracı tarafından kiraya verene ödenecektir.
  • Eve giriş tarihine 15 gün ve daha az bir süre kala rezervasyonun iptal edilmesi durumunda kiracı kira bedelinin tamamını cezai şart olarak ödeyerek rezervasyon iptali yapabilecektir. Bu durumda da cayma bedeli ödenecek cezai şarta mahsup edilecek ve kalan bakiye tutar 3 iş günü içerisinde kiracı tarafından kiraya verene ödenecektir.

Rezervasyon iptali durumunda kiracı evin yeniden kiraya verildiğinden bahisle ödemiş olduğu cezai şartın  ya da diğer bedellerin kendisine iadesini talep edemez.